Velkommen til damsbo.dk

damsbo.dk er en privat hjemmeside, med alt hvad dette indebærer af personlige småting, 
familiebilleder, CV's, oplevelser og andet godt, vedligeholdt efter bedste evne, og med 
temmelig uregelmæssige intervaller af Mogens Damsbo.

Vi har hver vores side eller sider afhængigt af behov og tilgængeligt materiale.

Børnene er selvsagt de mest produktive hvad angår ny og spændende tildragelser. 
Desværre er det deres fortravlede far der står for vedligeholdet, så det er ikke alt der 
finder vej til disse sider. Omvendt har jeg nu endelig fået ryddet op, og bl.a. fjernet 
de (mange!) billeder af børnene som små.

Det var sødt dengang, og en fin service for de af familiens medlemmer som ikke så os så tit. 
Men børnene er store nu, og bryder sig forståeligt ikke om at blive udstillet som babyer mere. 

Afhængig af smag, lyst og behov har vi andre bidraget med indhold i form af mere eller 
mindre opdaterede fotos, lidt om hverdagens mange sysler.

Mine egne bidrag præges af to modsatrettede kræfter: Jeg har ikke meget tid, da jeg laver en
masse andet computernørderi, fiskeri og bilsport i min sparsomme fritid.

Omvendt vil jeg meget gerne fortælle om det der optager mig: familien, børnene, huset, 
gamle racerbiler, fiskeri etc. Og så er disse sider med til at holde mig opdateret på nye
gadgets, design etc. og stiller min nysgerrighed over for all things electronic.

Og så er der vel et element af exhibitionisme i at have et site?